Survey form May 2020

कृपया प्रत्येक उत्तरको अन्त्यमा सबमिट बटन क्लिक गर्नुहोस् । (Please click submit at the end of each answers.)

हजुरको नानी/बाबु कुन कक्षामा पढ्नुहुन्छ ? (In which grade does your child/ren study?)
43 votes · 47 answers


हाल संचालन भइरहेको अनलाइन कक्षालाई कसरी मुल्यांकन गर्नु हुन्छ ? (How do you evaluate the ongoing online classes?)
44 votes


विद्यालय कहिलेदेखि खोल्ने सुझाब दिनुहुन्छ ? (When will it be better to re-open School? )
41 votes


आउदो जुन महिनादेखि कक्षा संचालन कसरी गर्दा ठिक होला ? (How do you suggest us to operate classes from June 2020?)
40 votes


विद्यालय संचालन हुने भएमा आफ्नो बालबच्चालाई कहिलेदेखि विद्यालय पठाउनुहुन्छ ? (When will you send your child/ren to the school if the school re-opens from June 2020?)
43 votes