Board of Directors (2023-2025)

Executive Board of Directors

Mr. Bhaban Bhatta
Er. Megh Raj Nepal
Mr. Bhushan Ghimire
Dr. Bhupal Man Shrestha
Mr. Kapil Dev Thapa
Mr. Kamal Chandra Acharya
Ms. Sagun Thapa

Board of Directors

Mr. Keshab Thapa
Dr. Bala Ram Shrestha
Mr. Hawol Chandra Lama
Mr. Om Gurung
Mr. Lal Bahadur K.C. (Roshan)
Mr. Salik Ram Sapkota

Advisory Board

Mr. Mahesh Kumar Shrestha
Mr. Kiran Bikram Thapa
Mr. Jigyan Kumar Thapa
Mr. Nar Bahadur Thapa
Mr. Deepak Subedi
Mr. Tilak Malla
Mr. Bisheshwor Regmi
Mr. Danda Pani Kandel (DP)
Mr. Tulsi Ram Kharel
Mr. Paras Mani Pokharel

EiSJ KK BOD

Fujio Kazuto
Er. Megh Raj Nepal
Mr. Deepak Subedi
Dr. Bhupal Man Shrestha
Mr. Bisheshwor Regmi