Sports Day 2018

SPORTS DAY 2018 (नेपाली भाषामा तल साभार गरिएको छ)

As indicated in the school calendar, Sports Day 2018 will be held on 7th October, 2018. We request all the students and parents to attend the Sports Day program by following the details below.
– Date: 7th October 2018 (Sunday)
– Venue: 1-38-15 Ogikubo, Suginami Ku, Tokyo
Route to the new school building
– Bus stop: Nishida Syogaako Maye (From Ogikubo -South exit/West Exit) take bus from bus stop No. 3 or 4
Time
– (G4, G5, G6, G7, G8): 8:30 am-11:15 am (Arrival time: 8:00 am)
– (Kindergarten): 11:45 am-13:45 pm (Arrival time: 11:20 am)
– (Primary-G1, G2, G3): 14:00 pm-16:00 pm (Arrival Time: 13:30 pm)
Note: In case of rain, all the sports programs will be held indoor on the same date and venue.
Uniform
Children will arrive at the venue wearing their P.E. T-shirt (blue T-shirt) and blue trouser
and trainers (sports shoes). Grade 1 and Kindergarten students will put on navy blue shorts (half pants available in Seiyu) instead of P.E. trouser.
Points to be taken into consideration:
• All children will need a bottle of water, sun hat, towel and a bag to keep these things.
• Students and parents are not allowed to eat anything at the ground. Therefore, everyone is requested to eat before coming to the program or after returning back from the program venue.
• Parents are requested to bring own sheet to sit down on the ground.
• Students and parents are requested to apply sun cream for protection from sun burn.
We request all the students and parents to attend the Sports Day Program on stipulated time.

बार्षिक खेलकुद कार्यक्रम २०१८

विद्यालय पात्रोमा उल्लेख भए अनुसार ७ अक्टोबर २०१८ का दिन विद्यालयको बार्षिक खेलकुद कार्यक्रम आयोजना गरिनेछ I तलको विवरण हेरेर कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन सम्पूर्ण विद्यार्थी र अभिभावक ज्युहरुलाई बिनम्र अनुरोध गर्दछौं I

– मिति: ७ अक्टोबर, २०१८ (आईतबार)
– स्थान: १-३८-१५ओगिकुबो, सुगिनामी कु, टोकियो
– बस चढ्ने स्थान: ओगिकुबो मिनामी देगुची (South Exit) अथवा ओगिकुबो निसी देगुची (West Exit)
बस नं: ३ अथवा ४
– बसबाट झर्ने स्टेसन निशिदा श्यौगाक्को माए

समय
– (कक्षा ४, ५, ६, ७, ८): बिहान ८:३० बजे- ११:१५ बजे सम्म (कार्यक्रमस्थलमा आउने समय: बिहान ८:०० बजे)
– (कक्षा नर्सरी, एल्केजी, युकेजी): दिउसो ११:४५-१३:४५ (कार्यक्रमस्थलमा आउने समय: ११:२० बजे)
–(कक्षा १, २, ३): दिउसो १४:०० बजे – १६:०० बजे (कार्यक्रमस्थलमा आउने समय: दिउसो १३:३० बजे)

नोट: यदि बर्षात भएमा सबै खेलकुद कार्यक्रमहरु ७ अक्टोबरका दिनमै माथि उल्लेखीत स्थानको हल भित्र गरिनेछ ।

पोशाक
-टि-सिर्ट: विद्यालयको निलो टि-सर्ट
-ट्राउजर: कक्षा २ देखि – ८ सम्म (प्राथमिक तह) – विद्यालय ट्राउजर (निलो), कक्षा १ र पूर्व-प्राथमिक तह: निलो हाफ प्यान्ट (सेइयुबाट किन्न सक्नुहुनेछ ।)
-जुत्ता: खेल्न सजिलो हुने स्पोर्टस जुत्ता

अनुरोध
o विद्यार्थीहरुले आफ़्नो पानी बोटल, टोपी, टावेल र उल्लेखित समानहरु राख्नको लागि झोला ल्याउनु पर्ने छ ।
o खेल-मैदानमा खाने कुरा खान निषेध गरिएको छ ।
o खेल मैदानमा बस्नका लागि अभिभावक ज्युहरुले घर बाटै सिट (Sheet) ल्याउनुहुन अनुरोध गरिन्छ ।
o सो दिनको मौसम अनुसार sun screen लागाएर बच्चाहरुलाई कार्यक्रममा सहभागी बनाउनुहुन अनुरोध गरिन्छ ।

सम्पूर्ण विद्यार्थी र अभिभावक ज्युहरुलाई समयमै कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन बिनम्र अनुरोध गर्दछौं ।