Annual Cultural Day 2017

 

ANNUAL CULTURAL DAY 2017

वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम २०१७

Annual Cultural Day event of Everest International School, Japan will be held on Tuesday, 19th December 2017. We request students and parents to attend the program by following the details below.

  • Date: 19th December, 2017
  • Time- From 12 pm (Program schedule will be shared after finalizing the details)
  • Venue: Meguro Kumin Center, Meguro 2-4-36, Meguro Ku, Tokyo 153-0063
  • Nearest Station: Meguro Station 

School will remain closed on Wednesday, 20th December 2017 to allow students to take rest. We request parents to manage your schedule accordingly.

एभरेष्ट इन्टरनेसनल स्कुल जापानको वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम १९ डिसेम्बर  २०१७ का दिन आयोजना हुनेछ । संपूर्ण विद्यार्थी र अभिभावकज्युहरुलाई तलको विवरण अनुसार कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन बिनम्र अनुरोध गर्दछौ ।

  • मिती: १९ डिसेम्बर २०१७
  • समय: दिउसो १२ बजे बाट ( कार्यक्रम तालिक तयार भए पश्चात समय लगायत अन्य विवरण वितरण गरिनेछ)
  • स्थान: मेगुरो कुमिन सेन्टर, मेगुरो २-४-३६, मेगुरो कु, 〒१५३–००६३
  • स्टेसन: मेगुरो स्टेसन

२० डिसेम्बर २०१७ का दिन विद्यार्थीहरुलाई आराम गर्नका लागि विद्यालय बिदा गरिनेछ  । अभिभावकज्युहरुलाई सोहि अनुसार समय मिलाउनुहुन अनुरोध गर्दछौ  ।

Route to the Program Hall (From JR Meguro Station)JR मेगुरो स्टेसन बाट कार्यक्रम हलमा जाने बाटो