Sports Day 2017

SPORTS DAY 2017

As indicated in the school calendar, Sports Day 2017 will be held on 7th October, 2017. We request all the students and parents to attend the Sports Day program by following the details below.

– Date: 7th October 2017

– Venue: Suginami Number 7 Elementary School, Asagaya Minami 3-19-2, Suginami Ku, Tokyo (access map below)

Time

–  Ogikubo block (G4, G5, G6, G7): 9:20 am-11.30 am (Arrival time: 8:50 am)

– Asagaya Block (Kindergarten): 12:20 pm-1:50 pm (Arrival time: 11:50 am)

– Asagaya Block (Primary-G1, G2, G3): 2 pm-4 pm (Arrival Time: 1:30 pm)

Note: In case of rain, all the sports programs will be held indoor on the same date and venue.

Uniform

Children will arrive at the venue wearing their P.E. T-shirt (blue T-shirt) and blue trouser
and trainers (sports shoes). Kindergarten student will put on navy blue shorts (half pants) instead of P.E. trouser.

Points to Note

  • All children will need a bottle of water, sun hat, towel and a bag to keep these things.
  • Student’s and parents are not allowed to eat anything at the ground. Therefore, everyone is requested to eat before coming to the program venue.
  • Students and parents are requested to take home the trash, if generated.
  • Parents are requested to bring own sheet to seat on the ground.
  • Apply sun cream if it’s really sunny.

We request all the students and parents to attend the Sports Day Program on stipulated time.

बार्षिक खेलकुद कार्यक्रम सम्बन्धी सुचना 

विद्यालय पात्रोमा उल्लेख भए अनुसार ७ अक्टोबर २०१७ का दिन विद्यालयको बार्षिक खेलकुद कार्यक्रम आयोजना गरिनेछ I तलको विवरण हेरेर कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन सम्पूर्ण विद्यार्थी र अभिभावक ज्युहरुलाई बिनम्र अनुरोध गर्दछौं I

– मिति: ७ अक्टोबर, २०१७

– स्थान: सुगिनामी दाइ नाना स्योगाक्को, आसागया मिनामी ३-१९-२, सुगिनामी कु, टोकियो (नक्सा तल राखिएको छ)

समय

– ओगिकुबो ब्लक (कक्षा ४, ५, ६, ७):  बिहान ९:२० बजे- ११:३० बजे सम्म (कार्यक्रमस्थलमा आउने समय: बिहान  ८:५०)

– आसागया ब्लक (कक्षा नर्सरी, एल्केजी, युकेजी): दिउसो १२:२०-१:५० (कार्यक्रमस्थलमा आउने समय: ११:५० बजे)

– आसागया ब्लक ( कक्षा १, २, ३): दिउसो २ बजे – ४ बजे (कार्यक्रमस्थलमा आउने समय: दिउसो १:३० बजे)

नोट: यदि बर्षात भएमा सबैखेलकुद कार्यक्रमहरु ७ अक्टोबरको दिनमै सुगिनामी दाइ नाना स्योगाक्कोको हल भित्र गरिनेछ  I

पोशाक

-टि-सिर्ट: विद्यालयको निलो टि-सिर्ट

-ट्राउजर:  प्राथमिक तह- विद्यालय ट्राउजर (निलो), पूर्व-प्राथमिक तह: निलो हाल्फ़ प्यान्ट

-जुत्ता: खेल्न सजिलो हुने स्पोर्टस जुत्ता

अनुरोध 

  • विद्यार्थीहरुले आफ़्नो पानी बोटल, टोपी, टावेल र उल्लेखित समानहरु राख्नको लागि झोला ल्याउनु पर्ने छ  I
  • खेल-मैदानमा खाने कुरा खान निषेध गरिएको छ  I
  • खेल मैदानमा बस्नका लागि अभिभावक ज्युहरुले घर बाटै सिट (Sheet) ल्याउनुहुन अनुरोध गरिन्छ  I
  • सो दिनको मौसम अनुसार sun screen लागाएर बच्चाहरुलाई कार्यक्रममा सहभागी बनाउनुहुन अनुरोध गरिन्छ I

सम्पूर्ण विद्यार्थी र अभिभावक ज्युहरुलाई समयमै कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन बिनम्र अनुरोध गर्दछौं I

Map/नक्सा